Wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn, horen we dat graag van u.
Bij ziekte: een telefoontje (203082) voor schooltijd. Een besmettelijke ziekte (bijv. waterpokken) moet u altijd even vermelden.
Afspraken bij de tandarts e.a. indien mogelijk graag voor of na schooltijd.

Bij trouw- en rouwplechtigheden: graag even overleg met de directeur.
Bij jubilea: graag van tevoren even contact met de directeur over de mogelijkheid tot verlof.
– Verhuizing: 1 dag vrij
– Huwelijk van familieleden: 1 dag vrij
– Huwelijksjubileum (groot)ouders bij 12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar: 1 dag vrij
– Ambstjubileum 12,5, 25, 40 en 50: 1 dag vrij
Bij andere verzoeken om buitengewoon verlof: minimaal twee maanden van te voren aanvragen.

Formulieren voor het aanvragen van verlof kunt u afhalen bij de directeur of hier downloaden.

Regels met betrekking tot aanvraag extra verlof kunt u vinden via onderstaande website.