Wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn, horen we dat graag van u.
Bij ziekte: een telefoontje (203082) voor schooltijd. Een besmettelijke ziekte (bijv. waterpokken) moet u altijd even vermelden.
Afspraken bij de tandarts e.a. indien mogelijk graag voor of na schooltijd.

Bij trouw- en rouwplechtigheden: graag even overleg met de directeur.
Bij jubilea: graag van tevoren even contact met de directeur over de mogelijkheid tot verlof.
Bij andere verzoeken om buitengewoon verlof: minimaal twee maanden van te voren aanvragen.

Formulieren voor het aanvragen van verlof kunt u afhalen bij de directeur of hier downloaden.

Regels met betrekking tot aanvraag extra verlof kunt u vinden via onderstaande website.