Visie

Op de Zeester willen we bereiken dat de kinderen vol vertrouwen en met aandacht zichzelf kunnen ontwikkelen, nu en in de toekomst. Dit doen we door ons onderwijs vorm te geven volgens deze drie kernwaarden:

Missie

Op onze school mag elk kind zich een ster voelen, tussen alle andere sterren.

Vol vertrouwen

Vertrouwen hebben in jezelf en in elkaar is de basis om te kunnen spelen, leren en werken. Vanuit onze waarden vinden we het belangrijk dat we omzien naar elkaar, samenwerken en van elkaar leren. We zoeken naar oplossingen die elkaar en de situatie recht doen. We handelen vanuit wederzijds respect en door onze open houding voelen ouders zich betrokken bij de school.

Met aandacht

Op de Zeester is de christelijke levensvisie de leidraad voor ons handelen. We vinden het belangrijk dat ieder kind en elke ouder zich gezien en gehoord voelt. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en sturen zo nodig bij. De kinderen leren om aandacht te hebben voor een ander, hun omgeving en de wereld om ons heen.

Samen ontwikkelen

Kinderen maken we bewust van het belang om hun kennis te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen. We leren van én met elkaar en helpen kinderen om zichzelf (en hun kwaliteiten) beter te leren kennen. De leerkracht heeft naast het overdragen van kennis, ook een inspirerende en motiverende rol. Als team maken we keuzes passend bij onze visie en blijven wij ons samen en individueel ontwikkelen.

Groei met vertrouwen, bloei door aandacht!