Onderwijsleerpakket

Op school kun je heel veel leren. Om het een en ander te ordenen, hebben we ons onderwijspakket verdeeld in diverse vak- en vormingsgebieden. Deze onderdelen van het onderwijspakket worden in de verschillende groepen volgens een bepaald systeem behandeld. In de keuze van ons onderwijspakket hebben we ons laten leiden door de kerndoelen, die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft geformuleerd.

Groep 1/2

Er wordt ‘s morgens gestart met de inloop, hiermee willen we de overgang van buiten naar binnen, van thuis naar school vergemakkelijken. Voor de kinderen staan er speelmaterialen klaar om mee aan de slag te gaan. In de kleuterbouw werken we aan de hand van thema’s (bijv. de supermarkt, kriebelbeestjes, de boerderij) vanuit het projectmatige aanbod. Spel en beweging en het werken met ontwikkelingsmaterialen zijn de hoofdactiviteiten in de onderbouw. Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal worden allerlei materialen aangeboden, die de ontwikkeling van kleuters stimuleren, zoals puzzels, mozaïeken, bouwmateriaal, vormen, kleuren enz. Tijdens deze activiteiten wordt de taalontwikkeling gestimuleerd en bevorderd door interactie met de leerkracht en kinderen onderling. Daarnaast komen ook de activiteiten aan de orde die te maken hebben met de lees- en rekenvoorwaarden. Ons kleuteronderwijs is ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat wij door observatie en toetsen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig volgen. We stimuleren en motiveren de kinderen tijdens het spel zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

(Digi)keuzebord

We geven de kinderen met behulp van een keuzebord verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Ook de zelfstandigheid wordt tevens gestimuleerd. De kinderen plannen een taak, voeren deze uit en laten zien op het bord aan de hand van een smiley wanneer ze een activiteit afsluiten.

Groep 3 t/m 8

Dagtaak en weektaak

In de groepen 3 tot en met 6 werken de kinderen met een dagtaak. De kinderen kunnen elke dag zien wat er gedaan moet worden. In groep 7/8 wordt gewerkt met een weektaak. De kinderen krijgen per week een overzicht van het werk. Ze weten welke lessen er die week gegeven worden en kunnen zelf zien aan welke taak ze kunnen werken. Zo hoeven ze niet te wachten, maar kunnen verder met hun werk. Kinderen werken met het blokje van uitgestelde aandacht zodat ze kunnen aangeven of ze een hulpvraag hebben of dat ze niet gestoord willen worden. Als de basistaak af is, gaan de kinderen ander werk doen zoals werken aan je eigen doelen.

Wij geven effectieve directe instructie. Dat betekent dat niet alle kinderen dezelfde uitleg krijgen, de instructie is naar behoefte. Kinderen die extra veel instructie en begeleiding nodig hebben, werken regelmatig bij de leerkracht aan de instructietafel.

Groei met vertrouwen, bloei door aandacht!