Elke school van Aves heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan bevat informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U kunt hierbij denken aan de afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het schoolgebouw, maar ook aan anti-pestprotocol. Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt. In het schoolveiligheidsplan staan al deze zaken in een geordend kader. Het volleidge schoolveiligheidsplan kunt u ter inzage bekijken op de school.

Wij volgen de stappen van de Kanjertraining voor ons anti-pestbeleid. U kunt het protocol hier bekijken: Sociale Veiligheidsprotocol En Anti Pestprotcol CBS De Zeester.

We vertrouwen elkaar!