Elke school van Aves heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan bevat informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U kunt hierbij denken aan de afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het schoolgebouw, maar ook aan anti-pestbeleid. Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt. In het schoolveiligheidsplan staan al deze zaken in een geordend kader. Het schoolveiligheidsplan en anti-pestprotocol kunt u ter inzage bekijken op de school.

We vertrouwen elkaar!