Buitenschoolse opvang

Scholen hebben de verplichting de mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang bij de ouders bekend te maken. Als het kan zo dicht mogelijk bij de school (in de wijk of in het dorp). Vanuit onze stichting zijn contracten afgesloten met de volgende instanties:

 • Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN)
  Nijenbeek 4, Emmeloord, tel: 0527-620613
  https://sknop.nl/
 • Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF)
  Acacialaan 12, Emmeloord, tel. 0527-618509
  https://www.kinderopvang-flevoland.nl/

Uitgangspunten bij het aangaan van het contract zijn:

 • De instelling moet geregistreerd zijn bij de gemeente
 • De instelling moet voldoen aan de wet kinderopvang.
 • De instelling moet voldoen aan de HKZcertificering (HKZ = keurmerk voor
  kwaliteitszorg in o.a. de kinderopvang)

Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met bovenstaande instanties. Met hen kunt u afspraken maken over de door u gewenste vorm van opvang. Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om hiervoor een tegemoetkoming te krijgen. Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij de kinderopvang. Vanzelfsprekend bent u vrij om voor uw kinderen een andere vorm van opvang te kiezen.