Op 20 november hebben de voorzitters van de medezeggenschapsraden van de drie scholen in Marknesse en de voorzitter van het CvB van Aves een intentieverklaring getekend om samenvoeging van de drie scholen in Marknesse te verkennen.
Via de verkenningspost willen we ouders en andere belangstellenden informeren over de werkwijze van de verkenning naar samenvoeging en meer informatie geven over het verdere proces.