In groep 3/4 zijn we met twee leerkrachten: Juf Alisca en juf Margreet. We genieten er allebei van om les te mogen geven in deze groep(en). We kunnen ze heel veel nieuwe dingen leren, er gaat een wereld voor de kinderen open als ze na een poosje écht in een boek kunnen lezen, leren rekenen en schrijven.

In groep 3 leren de kinderen alle letters die ze ook moeten toepassen in woorden. Ze leren deze woorden lezen, maar ook schrijven. We hebben vóór de herfstvakantie de kinderen alle letters aangeboden. Dit is volgens de List methode. Elke dag een nieuwe letter: ‘de letter van de dag’. In groep 4 gaan de kinderen elke ochtend beginnen met een halfuurtje List lezen; meestal in een ander lokaal bij een andere leerkracht. Afhankelijk van het leesniveau van het kind. Ook besteden we veel tijd aan bijv. ‘duolezen’ , ‘hommellezen’ en ‘stillezen’. Lekker gaan lezen in een zelfgekozen boek. Heerlijk!

In groep 4 gebruiken we voor taal en spelling de methode ‘Staal’. Deze methode sluit aan bij ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’. Tijdens de taallessen werken we binnen een bepaald thema. Bij elk thema leren de kinderen woorden toe te passen die bij dat onderwerp horen. Ook wordt tijdens taal aandacht besteedt aan het spreken, vertellen en schrijven over het thema. Met spelling gebruiken we wisbordjes om woorden/zinnen op te schrijven. Dit kijken we dan gelijk samen na. De kinderen zien dan gelijk wat ze goed of fout hadden. Ze leren verschillende categorieën, die ze leren toepassen bij de woorden die ze spellen en schrijven.

In groep 3 gaan we de letter van de dag eerst in ons hoofd ‘inprenten’. Door veel te lezen, maar ook door die letter te gaan schrijven. Tot ongeveer de kerstvakantie gaan we de letters/woorden eerst los schrijven in een schrijfschriftje. Als we alle letters kennen gaan we de schrijfletters leren. In groep 4 kennen we de schrijfletters en gaan we nu steeds hele woorden proberen aan elkaar te schrijven en leren we de hoofdletters. De kinderen leren in groep 3/4 al hele mooie verhaaltjes schrijven over allerlei onderwerpen. In groep 3 zijn het eerst woorden met zelfgemaakte tekeningetjes erbij, maar het worden al gauw echte leuke verhaaltjes. Hiervoor krijgen de kinderen een ‘verhaaltjesschrift’.

We werken met de rekenmethode ‘Pluspunt’. De kinderen rekenen met materialen en in een werkschrift.

Op de dinsdagmiddag en de donderdagmiddag gaan we een uur werken in circuitvorm. De kinderen werken dan in kleine groepjes en doen opdrachten die bij het thema passen waaraan we op andere momenten in de week ook aandacht besteden. In zo’n circuit zitten verschillende opdrachten. De ene keer zijn ze bezig met Verkeer, dan met Wereldoriëntatie, Natuniek, een Knutsel- of een Tekenopdracht. Zo komt alles aan bod. Bovendien leren ze op deze manier ook heel goed om samen te werken.

We vinden het ook heel erg leuk om de kinderen voor te lezen uit veel verschillende boeken. We lezen iedere dag een poosje voor. In ieder geval tijdens het fruit eten en drinken ’s morgens vlak voor de kleine pauze. Het is heerlijk voor de kinderen om dan te luisteren naar een leuk verhaal dat voorgelezen wordt door juf.

Een aantal dagen per week luisteren we naar een Bijbelverhaal en praten met elkaar tijdens een kringgesprek over de onderwerpen die daarbij horen. Ook vinden we het leuk om met elkaar Bijbelse liedjes te zingen m.b.v. het digibord. We gaan ook elke week een keer naar de gymzaal, of als het mooi weer is, eens lekker buiten op het veld spelen.

Door de hele school werken we met de Kanjertraining. Dit houdt in dat we aan de hand van verhalen kinderen leren om een ‘witte’ pet op te zetten. Met een witte pet help je elkaar, dan ben je te vertrouwen en pest je elkaar niet. Ook leren over onze gevoelens ten hoe we ermee om moeten gaan.

Natuurlijk weten we dat het een hele overgang is voor kinderen als ze van groep 2 naar groep 3 gaan! Het is best even aanpassen om een groot deel van de dag te luisteren en te werken. Daarom proberen we vooral in het eerste half jaar in groep 3 het spelen en leren af te wisselen. Dit doen we door te werken met veel spelletjes die aansluiten bij het leren lezen of rekenen. We zijn ook veel bezig om met de kinderen ‘Bewegend te leren’. Dit vinden de kinderen vaak prachtig en ze hebben soms niet eens in de gaten dat ze bijv. aan het rekenen of met spelling bezig zijn. Prachtig om het enthousiasme dan te zien bij de kinderen. Dit doen we soms binnen in school, maar als het kan ook vaak buiten op het schoolplein. Kinderen krijgen tijdens de week ook nog een aantal extra momenten dat ze nog even heerlijk buiten kunnen spelen samen met de kinderen van groep 1/2.

We vinden het belangrijk om samen met de kinderen naast het werken ook veel plezier met elkaar te hebben. Samen genieten en elkaar helpen, dan hebben we een fijne sfeer in de groep. Dat is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om dingen te kunnen leren.

Hartelijke groeten, Juf Alisca en juf Margreet

Een kijkje in groep 3/4!