Maak kennis met Activiteitenvereniging De Zeester!

 

Doel van de Activiteitenvereniging (AV):
De activiteitenvereniging (AV), ook wel oudercommissie genoemd, ondersteunt het team van De Zeester bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. 

De AV bestaat enkel uit ouders/verzorgers van kinderen van De Zeester. De activiteitenvereniging bestaat uit een bestuur en er zijn een aantal ouders die helpen bij de verschillende activiteiten. De AV heeft als standpunt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden.

Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten die, naast het spelen en leren, de schooltijd van uw kind extra leuk maken!
Denk hierbij aan het versieren van de school tijdens feestdagen of andere thema’s, de kerstviering, het bezoek en de cadeautjes van Sinterklaas, met de klas meedoen aan buitenschoolse (sport) activiteiten, enzovoort. Maar ook zorgen we voor de ouders door koffie/thee te schenken bij de Zeestershow en alle andere activiteiten. 

Ouderbijdrage

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt ouders eenmaal per jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.  Omdat deze bijdrage voor en door de ouders wordt betaald, heeft Stichting AVES bepaald deze bijdrage ook door ouders te laten beheren. Deze  verantwoordelijkheid is ondergebracht in de nieuwe Activiteitenvereniging.

Er zijn drie ouders die in het bestuur van de AV hebben plaatsgenomen:
Penningmeester:        Matthijs de Vries
Secretaris:                  Alinda Koopman
Voorzitter:                  Arjan Wubs

Algemeen lid: Mark Blomsma

Doe mee!

Iedere activiteit heeft een commissie: deze wordt door een ouder begeleid. Deze ouder overlegt met het schoolteam en zorgt ervoor dat er voldoende handjes zijn om er een leuke dag van te maken. Ook heeft hij/zij overleg met het bestuur over de kosten. Samen vragen we aan alle ouders of zij mee willen helpen!

De commissies zijn: Sinterklaas, Kerst, Versiering, Buitenschoolse (sport) activiteiten en Catering (koffie/ thee/ boodschappen (o.a. voor ‘Sint Maarten’). De promotie van de AV wordt gedaan door de bestuursleden.

Spreekt een van de activiteiten u aan en vindt u het leuk om mee te helpen? Wij hebben uw hulp en ideeën hard nodig. U bent van harte welkom in een van de commissies! Meld u nu aan! U kunt de Activiteitencommissie bereiken via:   av.cbsdezeester@aves.nl of spreek een van de bestuursleden aan!

Samen maken we de schooltijd op De Zeester onvergetelijk!