Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en personeels-leden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van Aves van belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Op De Zeester zitten de volgende personen in de MR:
Namens de ouders: Cor Zieleman (secretaris) en Manfred Schleper
Namens het personeel: Kornelia Hornstra (voorzitter) en Renate Apperlo

Indien u punten wilt aandragen voor de MR-bijeenkomsten, kunt u dit mailen naar: mr.cbsdezeester@aves.nl