De Zeester is een christelijke basisschool. Dit betekent dat wij een school willen zijn, waar wordt gewerkt en geleefd vanuit de Bijbel. De mensen die aan De Zeester werken, willen dan ook samen met de kinderen invulling geven aan datgene wat vanuit de Bijbel naar mensen toekomt.

Wij geloven dat God van ons houdt en dat Hij ons vraagt om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. We beginnen de dag door samen te zingen, te bidden en het vertellen van een bijbels verhaal.

In de viering van de christelijke feestdagen en andere feestelijkheden (verjaardagen, sportevenementen en andere bijzondere gelegenheden) proberen we het gemeenschappelijk element te benadrukken.

Maar.. christelijk onderwijs is meer dan dit:

We erkennen dat ieder mens een uniek schepsel is; met zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen. De Zeester wil hier handen en voeten door zo goed mogelijk hulp op maat te verschaffen aan haar leerlingen. Daarom staat de zorg voor de individuele leerling en de kwaliteit van het onderwijs centraal.

Je bent een ster tussen alle andere sterren!