De Zeester is een christelijke basisschool. Kinderen geven we normen en waarden mee, zodat ze opgroeien als wereldburgers die: omzien naar elkaar, respectvol zijn en zorg dragen voor een ander. Aandacht hebben voor een ander begint al in de klas, door naar elkaar om te zien, maar ook hebben we aandacht voor de bewoners in het dorp. Aan de maatschappij en de wereld om ons heen besteden we aandacht door bijvoorbeeld
gesprekken in de klas en goede doelen acties.

We bidden en danken samen, zingen liederen en vertellen Bijbelverhalen vanuit de christelijke levenshouding. Vieringen samen met kinderen, het team en de ouders zorgen voor een stevige verbinding en saamhorigheid binnen onze school. Vanuit vertrouwen en door met een open blik naar de wereld te kijken, wordt het wereldbeeld van
kinderen ontwikkeld. Dit beeld wordt gevormd door bijvoorbeeld het levensbeschouwelijke dialoog en (spiegel)verhalen. Door de verhalen uit de Bijbel te verbinden aan de dagelijkse gebeurtenissen, blijven we dicht bij de belevingswereld van de kinderen.
Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving en daarom vinden wij het belangrijk dat zij kennis van de wereldgodsdiensten krijgen.

We willen dat kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen en later mooie herinneringen hebben aan de tijd die zij doorgebracht hebben op onze christelijke basisschool.

 

De vieringen op De Zeester zijn met Kerst (ook Adventsvieringen) en met Pasen. Aan het begin van het jaar is er het ene jaar een startdienst in de PKN-kerk en het andere jaar een rondleiding waarbij er informatie gegeven wordt over de rituelen van het christendom. Ook organiseren we elk jaar in samenwerking met de PKN-kerk een kerk-, school-, en gezinsdienst.

Je bent een ster tussen alle andere sterren!