Ouderpanels op De Zeester

Op De Zeester worden ouderpanels georganiseerd. De school vindt het van belang goed te communiceren met ouders. Het ouderpanel is een goede manier om te horen wat ouders over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen voor dreigende problemen en kunnen verbeter punten naar boven komen. Dit betekent dat De Zeester het ouderpanel als een waardevol instrument ziet. Het gaat er uiteindelijk om datgene wat goed gaat op school te houden en wat beter kan aan te pakken!