Ouderpanels op De Zeester

Op De Zeester worden ouderpanels georganiseerd. De school vindt het van belang goed te communiceren met ouders. Het ouderpanel is een goede manier om te horen wat ouders over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen voor dreigende problemen en kunnen verbeter punten naar boven komen. Dit betekent dat De Zeester het ouderpanel als een waardevol instrument ziet. Het gaat er uiteindelijk om datgene wat goed gaat op school te houden en wat beter kan aan te pakken!

Hieronder vindt u de verslagen van de ouderpanels.

2012verslag ouderpanel 26 juni 'gedrag'

2013: 12 maart, ouderavond / ouderpanel ''Leren-Leren'' en huiswerk
het verslag van de avond
het informatieve stencil met tips om uw kind te helpen met huiswerk

2013 okt. Het ouderpanel m.b.t. overblijven ging vanwege gebrek aan belangstelling niet door.
Er is een online enquete gehouden, die door 13 ouders is ingevuld, de aandachtspunten zijn meegenomen binnen het overblijfteam

2014: 20 okt.  verslag ouderpanel "schoolpein"

2016: 22 maart: combinatie van een Ouderpanel/Ouderavond over Sociale Media / Ouderbetrokkneheid en omgekeerde oudergesprekken.
Verslag Ouderavond