Leerlingpanels

Op deze pagina leest u meer over de leerlingpanels op De Zeester

Waarom een leerlingenpanel? Via ouderpanels en de klankbordgroep kijken we al naar wat goed gaat en wat beter kan. Als we dan bedenken dat we (ouders en leerkrachten) alles uiteindelijk voor de kinderen doen, is het goed om na te gaan wat het effect van alle ontwikkelingen op de kinderen is. We steken veel tijd, energie en geld in het verbeteren van ons onderwijs o.a. door de invoering van het groepsplannen, nieuwe methoden enz. Maar hoe ervaren de kinderen dit alles? Hoe kan het nog beter? Als het bijvoorbeeld gaat om de aanpak van pesten, de verbetering van de hygiëne of de inrichting van het plein? Daarom is de directeur en het team van De Zeester benieuwd naar de mening van de kinderen.