Onze school

Christelijke basisschool de Zeester is een dorpsschool in Marknesse. De school bestaat uit ongeveer 90 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen. De Zeester maakt gebruik van één schoolgebouw met 10 lokalen, één speellokaal ten behoeve van de kleutergroepen en groep 3, één ruimte voor speciale leerlingenzorg, één personeelskamer, één lokaal voor de peuterspeelzaal en een directiekamer. Bovendien beschikken we over een mooie gemeenschapsruimte met podium. Deze ruimte geeft de mogelijkheid tot allerlei activiteiten.

Ons motto is: ”Je bent een ster tussen alle andere sterren.“

Wat houdt dat in?

Ons motto zit verweven in ons christelijk, didactisch en pedagogisch handelen. We bedoelen hiermee dat elk kind recht heeft op de juiste aanpak, de juiste benadering. Elke “ster” is een “ster” met zijn of haar mogelijkheden en van de leerkracht wordt daarom verwacht die mogelijkheden op een positieve manier te ontwikkelen.

  • We willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Daarom werken we aan een goede sfeer in de groepen.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen tot hun recht komen. Daarom besteden we extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn.
  • Kinderen zitten op school om te leren. Leren van elkaar en van de leerkracht.