Hallo!

Wij zijn juf Rianne en juf Renate. Welkom in groep 1/2.

In onze school hebben wij de luxe dat we beschikking hebben over 2 grote ruimtes als klaslokaal. Eén waar we allerlei hoeken hebben, en één waar onze kring is en er allerlei tafels staan waaraan wij kunnen werken.

In de groepen 1 en 2 werken wij thematisch. Wij werken gemiddeld 5 weken aan een thema. In het thema gaan wij met de kinderen op onderzoek uit. We proberen zo veel mogelijk het thema in de klas te halen zodat het thema echt gaat leven bij de kinderen. Dit doen we met behulp van allerlei materialen. We gaan regelmatig op bezoek bij een bedrijf dat bij het thema past of we gaan op ontdekking in de natuur of in de buurt van de school. We leren woorden omtrent het thema en hebben in de klas een themahoek waar de kinderen kunnen ontdekken of rollenspellen kunnen naspelen.

We werken in de kleutergroep met een vast dagschema. Dit zorgt voor structuur en houvast voor de kinderen. Als wij gaan werken/spelen in de klas doen we dit via een digitaal keuzebord. Hierin plannen de kinderen zelf wanneer ze hun verplichte werkjes doen en wanneer ze vrij gaan spelen in een hoek.