I.v.m. Corona hanteren wij tot de zomervakantie een aangepast rooster. (zie schooltijden) De kinderen eten tussen de middag op school onder toezicht van hun eigen leerkracht.

 

Het uitgangspunt van de tussen schoolse opvang is dat het gezamenlijke eten voor de kinderen gezellig moet zijn. Kinderen moeten zich kunnen ontspannen en ze moeten zich veilig voelen. Voor onze school betekent het dat alle kinderen welkom zijn. We streven naar een groepsgrootte van maximaal 15 kinderen.

Overblijfcoördinator:   Sharon Verduin

Indien u ook overblijfkracht wil worden, of meer informatie wilt, neemt u dan gerust contact op met de schooldirecteur of overblijfcoördinator.

Meer informatie over het overblijven

De kosten voor het overblijven bedragen € 1,50 per keer wanneer uw kind op vaste dagen overblijft. Wanneer uw kind op de vaste dagen niet op school eet, gaat de betaling door. Wanneer uw kind langer dan 14 dagen ziek is stopt de betaling. Wanneer uw kind niet wekelijks deelneemt, dus geen vaste bezoeker, betaalt u niet door bij afwezigheid. U betaalt het tarief van de incidentele kinderen van € 2,00 per keer. Deze leerlingen betalen meer omdat de administratiekosten naar verhouding ook hoger zijn. Wanneer uw kind incidenteel deelneemt, wilt u dit dan telefonisch doorgeven aan school! We schrijven dit dan op het overblijfbord.

Wanneer uw kind niet op school eet, door ziekte of andere redenen, wilt u dit dan ook doorgeven? Bij ziekte kunt u het bij de ziekmelding gelijk doorgeven aan de leerkracht. Als uw kind om een andere reden niet op school eet kunt u een briefje meegeven aan uw kind, bestemd voor de overblijfouder.

Betaling vindt plaats via een automatisch incasso. Dit bedrag wordt drie keer per jaar geïncasseerd.

Kinderen die overblijven, moeten hun naam op de beker en broodtrommels hebben staan. Dit voorkomt vergissingen en verdriet. De bekers met drinken worden in de koelkast gezet. Aan het einde van elk schooljaar krijgt u een inschrijfformulier mee, waarin u kunt invullen op welke dagen uw kind(eren) gebruik maakt van de overblijfregeling. Verdere informatie over het overblijven, kunt u verkrijgen bij de overblijfjuffen, de overblijfcoördinator of bij de directeur van de school. Voor meer informatie over de nieuwe wet die met ingang van 1 augustus 2006 is ingevoerd, ligt op school een notitie. Ook kunt u voor informatie terecht op de website: www.overblijven.nl