Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor de Zeester erg belangrijk. Met name op schoolniveau komt dit sterk naar voren door diverse vormen van ouderbetrokkenheid. We onderscheiden:

  • de ouder die meeleeft (met je kind, met de groep waarin je kind zit en met de leden van het schoolteam);
  • de ouder die meedoet (met het team of de groep waarin je kind zit, als overblijfmoeder, als leesvader of hoe dan ook);
  • de ouder die meedenkt en meebeslist (als lid van de medezeggenschapsraad of als lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad);
  • de ouder die toezicht houdt (als lid van de Raad van Toezicht).