Het nut van lezen / Schoolbibliotheek

Bibliotheek op school

Schoolbibliotheek: de PowerPoint van de ouderavond

Schoolwise: 
Leerlingen maken op school gebruik van een speciaal leerling-portaal. Zij zoeken, lenen en reserveren hier boeken en vinden er informatie in geselecteerde bronnen over boeken of voor werkstukken. 

Instructiefilmpje voor de leerlingen over schoolwise 
Filmpje over het belang van lezen 

Inloggen op schoolwisehttp://bicat.sfb-net.nl/swf/marknesse/zeesterOpeningstijden schoolbibliotheek De Zeester voor uitleen 0-4 jarigen:

maandag:  11.15 - 12.15
dinsdag:  08.45 - 09.45 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

MEER INFORMATIE

De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van bibliotheken, primair onderwijs en gemeenten. Het vergroot het plezier in lezen en verbetert daardoor de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen.

Meer lezen, beter in taal

De bibliotheek en de school kunnen samen de resultaten voor taal verbeteren door kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Door actuele en gevarieerde collecties, aanwezigheid van een bibliothecaris, afspraken over samenwerking, boekactiviteiten in alle klassen en tijd voor lezen. 

Binnen de Bibliotheek op school werken de leesconsulent van de Bibliotheek en de leescoördinator van de school intensief samen. Zo wordt er structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid ingeroosterd, is er een goede collectie boeken in een aantrekkelijke schoolbibliotheek, en worden alle leerlingen zijn lid van de Bibliotheek.

Leeskilometers

Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar. Een goede schoolbibliotheek zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om leeskilometers te maken.