Overblijven op CBS De Zeester

Tussenschoolse opvang (TSO)
Het uitgangspunt van de tussen schoolse opvang is dat het gezamenlijke eten voor de kinderen gezellig moet zijn. Kinderen moeten zich kunnen ontspannen en ze moeten zich veilig voelen. Voor  onze school betekent het dat alle kinderen welkom zijn. We streven naar een groepsgrootte van  maximaal 15 kinderen.

Meer informatie over het overblijven
De kosten voor het overblijven bedragen € 1,00 per keer wanneer uw kind op vaste dagen overblijft. Wanneer uw kind op de vaste dagen niet op school eet, gaat de betaling door. Wanneer uw kind langer dan 14 dagen ziek is stopt de betaling. Wanneer uw kind niet wekelijks deelneemt, dus geen  vaste bezoeker, betaalt u niet door bij afwezigheid. U betaalt het tarief van de incidentele kinderen van  € 1,50 per keer.  

Wanneer uw kind incidenteel deelneemt, wilt u dit dan doorgeven? U mag dit mailen naar: de.zeester@scpo-nop.nl of even naar school bellen. We schrijven dit dan op het overblijfbord. 

Afmelden
Wanneer uw kind niet op school eet, door ziekte of andere redenen, wilt u dit dan ook doorgeven? Bij ziekte kunt het bij de ziekmelding gelijk doorgeven aan de leerkracht. Als uw kind om een andere  reden niet op school eet kunt u een briefje meegeven aan uw kind, bestemd voor de overblijfouder.  Betaling vindt plaats via een automatisch incasso. Dit bedrag wordt drie keer per jaar geïncasseerd.


Kinderen die overblijven, moeten hun naam op de beker en broodtrommels hebben staan. Dit
voorkomt vergissingen en verdriet. De bekers met drinken worden in de koelkast gezet.

Opgeven overblijven
Aan het einde  van elke schooljaar krijgt u een inschrijfformulier mee, waarin u kunt invullen op welke dagen uw  kind(eren) gebruik maakt van de overblijfregeling. 

Overblijfcoördinator: Herma Boddéus: 203208
Penningmeester: Herma Boddéus: 203208