Ouderavonden op De Zeester

Elk jaar organiseert de school een ouderavond, waarbij ouders worden uitgenodigd om de school te bezoeken. Deze bijeenkomsten vinden 's avonds plaats.

Een ouderavond kan verschillende doelen hebben:

1. Het geven van voorlichting over nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen waar de school   en de kinderen mee in aanraking komen.
2. Voorlichting geven over meer algemene zaken waarmee de kinderen (al dan niet op school) in aanraking komen.

Dit schooljaar is het thema 'De Kanjertraining'. De uitnodiging wordt nog verstuurd.