Ouderavonden op De Zeester

Elk jaar organiseert de school een ouderavond, waarbij ouders worden uitgenodigd om de school te bezoeken. Deze bijeenkomsten vinden 's avonds plaats.

Een ouderavond kan verschillende doelen hebben:

1. Het geven van voorlichting over nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen waar de school   en de kinderen mee in aanraking komen.
2. Voorlichting geven over meer algemene zaken waarmee de kinderen (al dan niet op school) in aanraking komen.

Op deze pagina van de schoolwebsite staan verslagen en/of algemene informatie van de laatste informatieavond(en). Door op de onderstaande onderwerpen te klikken kunt u dit alles bekijken en / of informatie downloaden.

2012: 19 maart, ouderavond 'Kanjertraining'
download de samenvatting van de kanjertraining voor ouders

2013: 12 maart, ouderavond in combinatie met ouderpanel ''Leren-Leren'' en huiswerk
het verslag van de avond 
het informatieve stencil met tips om uw kind te helpen met huiswerk

2014: 13 mei Ouderavond "Be Social"
verslag Ouderavond

2016: 22 maart: combinatie van een Ouderpanel/Ouderavond over Sociale Media / Ouderbetrokkenheid en omgekeerde oudergesprekken.
Verslag Ouderavond