Medezeggensschapsraad (MR)

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en personeels-leden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van de SCPO van belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Op De Zeester zitten de volgende personen in de MR:
Namens de ouders: Elgon van der Heide, Cor Zieleman en Inge Houtman (secretaris) 
Namens het personeel: Kornelia Hornstra (voorzitter) en Renate Appeloo

Indien u punten wilt aandragen voor de MR-bijeenkomsten, kunt u dit mailen naar: mr.dezeester@gmail.com

Jaarverslagen
Download hier het jaarverslag van de MR over 2010-201
Download hier het jaarverslag van de MR over 2011-2012
Download hier het jaarverslag van de MR over 2012-2013
Download hier het jaarverslag van de MR over 2013-2014