Stichting christelijk Primair Onderwijs

De zeester is één van de dertien scholen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder; afgekort: SCPO.

De SCPO is een stichting voor christelijk primair onderwijs. In totaal dertien basisscholen vallen onder de verantwoordelijkheid van deze stichting. Deze scholen staan op het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder: vijf in Emmeloord en acht in de dorpen rond Emmeloord. Meer dan 2000 kinderen krijgen onderwijs en vorming op deze scholen.

 

 

De SCPO heeft als missie ‘Basis voor je leven’. De basis voor het leven van de kinderen op onze scholen wordt gelegd door het geven van kwalitatief goed onderwijs vanuit een christelijke levensvisie en is zichtbaar in het onderwijs, het pedagogisch handelen en de omgang met elkaar. Bijbelse normen en waarden zijn hierbij het uitgangspunt. Het gaat dan om ‘je doet ertoe’, ‘je wordt gekend’, ‘respect voor wie je bent en wat je doet’, ‘veelkleurigheid’ en andere kernwaarden. De SCPO kiest hiermee voor onderwijs met een herkenbare, christelijke identiteit.

De SCPO beloont creativiteit, durf en innovaties. Dit betekent dat verschillen niet alleen acceptabel worden gevonden, maar worden gestimuleerd. Zo krijgt elke school ruimte om met een eigen onderwijsconcept te werken. Veel waarde wordt gehecht aan de mening van de ouders, van de leerlingen en van de medewerkers.

Binnen de SCPO wordt duidelijk en transparant gewerkt. Niet alleen intern, maar ook met ouders en andere partners wordt helder gecommuniceerd, waarbij de verantwoording is afgestemd op de doelgroep.

De SCPO kenmerkt zich door een professionele bedrijfsvoering, waarbij het onderwijs aan de kinderen voorop staat. De benodigde middelen volgen daarmee de onderwijsvragen.