Onze schoolgids

Tijdens de basisschoolperiode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Een zorgvuldige keuze is daarom van belang. De schoolgids is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen: we willen graag een beeld geven van wat u van onze school mag verwachten als u uw kind(eren) bij ons aanmeldt. Maar de gids is ook bedoeld voor de ouders die nu kinderen op onze school hebben: we leggen verantwoording af over onze manier van werken.

 

Klik hier om de schoolgids te bekijken.