De Zeepaardjes

Vanaf januari 2016 heeft de SKN een peuterspeelgroep bij basisschool De Zeester.

Een peuterspeelgroep is “een zusje” van de vertrouwde peuterspeelzaal en is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Het biedt de beste voorbereiding op de basisschool.  In een vaste groep met maximaal veertien kinderen kunnen de peuters spelen, ontdekken en leren. De groep wordt begeleid door ervaren pedagogisch medewerksters.

Peuters leren er spelenderwijs. Er is veel tijd voor de kring, buitenspelen, knutselen, zingen en nog veel meer. Iedere dag is er een activiteit die aansluit bij seizoenen, feesten of andere thema’s. We werken spelenderwijs aan taal, beginnend rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is een vast ochtend ritme, zonder dat het te schools wordt.

Voor ouders die werken en/of studeren valt deze vorm van opvang onder de Wet Kinderopvang en is een vergoeding via de belastingdienst mogelijk.

Voor informatie en/of een aanmeldingspakket kunt u contact opnemen met de afdeling Planning van de SKN via (0527)20613.

U kunt voor vragen ook terecht bij de schooldirecteur van De Zeester. Hij kan u doorverwijzen naar de juiste personen om uw vragen te beantwoorden.