Kanjertraining

CBS de Zeester is een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen.

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

De school moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen, waar ze met plezier naar toe gaan en zich vertrouwd voelen. We hanteren daarbij de volgende schoolafspraken die zichtbaar in de school en in de groep hangen:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen / niemand speelt de baas, je sluit niemand uit
 • We hebben plezier / niemand lacht uit
 • We doen mee/ niemand doet zielig
 • Als je ruzie hebt gemaakt, los je het samen op.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

De Kanjerpetten

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Uitleg kanjerpetten (voor ouders)