Team CBS De Zeester 2016/2017

Hieronder staan de namen van de personeelsleden van onze school. U leest voor welke groep zij staan en op welke dagen.

Waarnemend directeur: Sicco Schoonewille


Intern begeleider: Marije Feddes        
2 dagen ambulant in combinatie met lesgevende taken aan leerlingen met een leerling zorg & passend Onderwijs. Marije Feddes heeft tot eind november nog èèn dag   ouderschapsverlof. Haar taken worden dan overgenomen Carolien Posthuma.  

Aly Steenbergen:  groep 1/2 (maandag, dinsdag en woensdag)
Ans Jongman: groep 1/2 (donderdag en vrijdag)

Alisca Hansma: groep 3/4  (maandag, dinsdag)
Margreet Postmus: groep 3/4 (woensdag, donderdag, vrijdagmorgen)

Sanne Schraal: groep 5/6 (de hele week) 
Tjeerd Korf
: groep 5/6 (de hele week) (Meester Tjeerd wordt op dit moment vervangen door juf Sanne)

Jan Willem van Rijnswou: groep 7 (maandag en dinsdag)

Cheri-Anne Schoonewille: groep 7 (woensdag, donderdag en vrijdag)

 Renate Apperlo:  groep 8 (maandag, dinsdag en woensdag (om de week)Kornelia Hornstra:  groep 8 (woensdag, donderdag en vrijdag)

 

Marije Feddes: interne begeleiding (twee dagen in de week)

Loes Abbes: administratieve kracht. Zij is elke dinsdagochtend aanwezig

Contacten met groepsleerkrachten:
Wilt u één van de leerkrachten spreken, dan kan dit natuurlijk. Na schooltijd is er vaak wel een moment om even te praten. Wilt u iets bespreken wat meer tijd vraagt, maak dan even een afspraak.